Uw product registreren

Waarom? 
Alle Eloy Water producten voor de behandeling en de recuperatie van water 
(zuiveringsstation, regenwaterreservoir, olie- en waterscheiders ...) hebben een 
identificatienummer.

We raden u aan om uw product te registeren. Op die manier kunnen wij uw dossier 
opvolgen en een optimale service garanderen. 
 
Hoe? 
Gelieve het onlineformulier in te vullen. Dit neemt maar enkele minuten in beslag. 
 
Productregistratie

Waar staat dit nummer?

Om een specifiek onderhoudscontract voor uw station te kunnen opmaken, moet u ons het productnummer doorgeven. Dit nummer kan u, afhankelijk van het model, op verschillende plaatsen terugvinden. Twee mogelijkheden:

1. Er kleeft een sticker van Eloy Water op de kap van de beluchter.

In dit geval staat het serienummer van het product op de kap.

2. Er kleeft geen sticker van Eloy Water op de kap van de beluchter.

In dit geval moet u het nummer van de beluchter aan ons doorgeven. Zoals hieronder aangeduid, kan u dit nummer (2 letters en 4 cijfers) op verschillende plaatsen terugvinden. Opgelet: EL-S-60 of EL-S-100 is het modelnummer van de beluchter en niet het serienummer.

Sluiten

Klant

Installatieplaats van het product (indien verschillend van klantadres)

Installateur

Bijgevoegde documenten : Identiteitskaart van het product