Privacy Policy

Bij elk bezoek aan onze website worden er persoonlijke gegevens vergaard en verwerkt.

De verwerking van persoonsgebonden gegevens die betrekking heeft op deze website is onderworpen aan de Belgische wet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Eloy Water nv heeft een duidelijk en nauwkeurig beleid ontwikkeld omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens, in lijn met de wettelijke bepalingen die ter zake gelden.

Eloy Water nv heeft ook veiligheidsmaatregelen ingevoerd om elk verlies, onrechtmatig gebruik of elke aantasting van persoonsgegevens van gebruikers van de website waartoe Eloy Water nv toegang heeft te vermijden. Dit handvest doet geen afbreuk aan de rechten waarover Eloy Water nv beschikt ten aanzien van bepaalde bezoekers tegenover wie een overeenkomst, de wet of elk ander contractueel, reglementair of wettelijk document haar ruimere verrichtingen toelaat. In dat geval is de meest gunstige norm voor Eloy Water nv van toepassing.

1. De persoonsgegevens

Eloy Water nv bewaart de volgende persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze website:

  • uw IP-adres
  • elke informatie die u vrijwillig hebt meegedeeld aan Eloy Water nv (zoals u e- mailadres door boodschappen of vragen te sturen naar deze website, door u te registreren om newsflashes te ontvangen, door een formulier in te vullen enz.)

2. De doelstellingen van de verwerking

Deze persoonsgegevens worden gebruikt om:

  • de inhoud van de website te verbeteren;
  • u newsflashes te sturen in verband met productinnovaties, events, sectorgebonden nieuws enz.;

Eloy Water nv kan deze persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet in dit handvest zijn voorzien. In dat geval, en alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe toepassingen, zal Eloy Water nv contact met u opnemen om u mee te delen welke wijzigingen er werden ingevoerd in het reglement op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en u de mogelijkheid bieden om te weigeren deel te nemen aan deze nieuwe toepassingen.

3. Overdracht van persoonsgegevens

De vergaarde informatie wordt niet overgedragen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon.

4. NEWSFLASHES

Deze website stelt de gebruikers voor om kosteloos newsflashes te ontvangen waarmee ze op de hoogte blijven over productinnovaties, events, sectorgerelateerd nieuws enz. Deze diensten zijn vooral informatief bedoeld. Gebruikers die deze newsflashes niet langer wensen te ontvangen kunnen zich uitschrijven.

5. Recht van toegang, rechtzetting, schrapping en verzet

Overeenkomstig de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt u over een recht van toegang, wijziging, rechtzetting en schrapping van de gegevens die u aanbelangen. U beschikt ook over het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Om dit recht uit te oefenen kunt u:

  • een brief sturen naar Eloy Water nv, Louis Eloy, rue des Spinettes 7 in 4140 Sprimont
  • of een e-mail sturen naar info@eloywater.com

6. COOKIES

Op deze website gebruiken wij cookies (een cookie is een bestandje dat door onze server wordt verstuurd en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De cookie bewaart het spoor van de bezochte website en een aantal gegevens in verband met dat bezoek). Onze cookies dienen vooral om de website te doen functioneren (technische sessiecookies). Ze zijn bedoeld om uw bezoek te vereenvoudigen en om de dialoog te verbeteren. U kunt de installatie van cookies op uw computer weigeren door uw browser hiervoor in te stellen. Maar door cookies te weigeren kan het gebeuren dat de toegang tot bepaalde diensten van de website onmogelijk wordt.