Wetgeving

Iedere gemeente heeft een zoneringsplan dat bepaalt of u, afhankelijk van de ligging van uw woning, moet instaan voor de zuivering van uw huishoudelijk afvalwater via een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). U kunt dit zoneringsplan inkijken via de milieudienst van uw gemeente of via het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Indien u effectief zelf moet instaan voor de zuivering van uw huishoudelijk afvalwater, bepalen de afspraken tussen VMM en uw gemeente tegen wanneer u verplicht bent om een IBA te plaatsen. Er bestaan drie mogelijke scenario’s voor de installatie:

  1. Uw gemeente is aangesloten bij een intercommunale die de volledige installatie op zich neemt (exclusief de elektriciteitskosten van de surpressor) ;
  2. Uw gemeente hangt niet af van een intercommunale en neemt zelf de volledige installatie op zich (exclusief de elektriciteitskosten van de surpressor) ;
  3. Sommige gemeenten vragen hun burgers om de installatie de prefinancieren. Hiervoor kunnen ze vervolgens gemeentelijke subsidies krijgen. Dit scenario komt zelden voor.


Volgens de Europese kaderrichtlijn Water speelt de sanering van de huishoudelijke afvalwaters een belangrijke rol in de “goede ecologische kwaliteit” die de Europese oppervlaktewateren tegen 2015 moeten bereiken. Deze richtlijn werd naar de Vlaamse wetgeving vertaald in het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013.

Meer info over de installatie van IBA vindt u via deze link.