Waarom zou u Eloy Water kiezen voor de behandeling van uw afvalwater?

Al een halve eeuw ontwerpt en maakt Eloy Water hoogkwalitatieve oplossingen voor de behandeling van afvalwater en voor de opvang van hemelwater.

Bij Eloy Water wordt de kwaliteit aangestuurd door drie factoren: een goed product, een goede installatie en een goed onderhoud. Elk van die fasen draagt bij aan de totstandkoming van een performante, duurzame en economische oplossing op het vlak van de behandeling van afvalwater.

Betrouwbare en eenvoudige oplossingen voor de behandeling van afvalwater tegen de beste prijs

Al onze producten die bestemd zijn voor de behandeling van afvalwater zijn gebaseerd op innovatieve en unieke procedés die door onze ingenieurs worden ontwikkeld en ontworpen. Onze oplossingen worden getest, gecontroleerd en erkend, zodat ze inspelen op de eisen van de gebruikers en beantwoorden aan de vigerende wetgeving. Door hun eenvoud worden onze producten gekenmerkt door een grote betrouwbaarheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 

We besteden uitermate veel aandacht aan de gemoedsrust en de tevredenheid van onze gebruikers. Daarom verbinden we er ons toe hun de beste marktgaranties te bieden op het vlak van de behandeling van afvalwater. In Wallonië en in Frankrijk is Oxyfix® koploper geworden in de verkoop van microzuiveringsstations. Al meer dan 30.000 gezinnen vertrouwen op ons!

Vertrouw op specialisten in de behandeling van afvalwater

De individuele zuivering of de opvang van hemelwater impliceert een investering op de lange termijn. Daarom is het zo belangrijk dat u een beroep doet op specialisten in de behandeling van afvalwater of in de opvang van hemelwater. Ze hebben de nodige knowhow en apparatuur in huis om uw zuiveringsstation, uw septische put of uw andere producten te installeren en te onderhouden.

Vertrouw de plaatsing van uw product toe aan professionals in de behandeling van afvalwater

Eloy Water opteert ervoor om voor de plaatsing van haar producten uitsluitend samen te werken met professionals. We zijn er immers van overtuigd dat de prestaties van onze producten voor afvalwaterbehandeling ook afhangen van de kwaliteit van de installatie. Daarom heeft Eloy Water ervoor gekozen de begeleiding van de installateurs in Vlaanderen toe te vertrouwen aan de firma Waterbuffering, die kan rekenen op onze technische, logistieke en commerciële begeleiding voor de totstandkoming van uw installatie.

Door uw oplossingen voor waterbehandeling te onderhouden, gaan ze langer mee

Elke oplossing voor de behandeling van afvalwater, voor individuele of collectieve zuivering, ongeacht het merk of de gebruikte technologie, vergt een regelmatig onderhoud. Alleen zo kunnen de zuiverende werking en de lange levensduur van het systeem worden gegarandeerd. 

Dankzij een team van gespecialiseerde en opgeleide technici kan Eloy Water uitpakken met een kwalitatieve en klantnabije onderhoudsservice in heel Vlaanderen. Alle informatie over de installaties (waarborgen, foto's, datum van de ingraving, datum van ingebruikneming, samenstelling van de installatie enz.) worden in ons computersysteem bewaard. Op die manier is een regelmatige en gepersonaliseerde opvolging van uw afvalwaterbehandeling mogelijk. En indien nodig organiseren we een snelle, efficiënte en professionele tussenkomst.

Uw producten voor afvalwaterbehandeling worden op de werf geleverd

Onze partner Waterbuffering biedt aan zijn installateurs een service aan om de producten voor afvalwaterbehandeling op de werf te leveren. Het team van ervaren chauffeurs bedient het hele Belgische grondgebied. De chauffeur kan, als de toegang tot de werf het mogelijk maakt, de installatie in de tankput plaatsen.