Subsidiebedragen

Gemeentebesturen en intercommunale rioolbeheerders kunnen een subsidie krijgen van 2.250 euro per IBA indien zij zelf de aankoop en de exploitatie voor hun rekening nemen. Indien u in Vlaanderen zelf een IBA aankoopt en exploiteert, ontvangt u in principe geen subsidies, tenzij de betrokken gemeente een premie uitkeert.

Meer info via uw gemeente en http://www.vlario.be/dossiers/iba/.