Praktische informatie

Hoe en waar huishoudelijk afvalwater moet worden geloosd, is afhankelijk van het gebied waarin u woont. In Vlaanderen bestaan er vier ruimtelijke zones:

  • In het centrale gebied heeft u een bestaande aansluiting op een zuiveringsstation.
  • In het geoptimaliseerde buitengebied heeft u een recente aansluiting op een zuiveringsstation.
  • In het collectief te optimaliseren buitengebied moet uw aansluiting nog worden gerealiseerd.
  • In het individueel te optimaliseren buitengebied moet uw afvalwater individueel gezuiverd worden door middel van een IBA. Woningen die niet voorkomen op het zoneringsplan worden ook automatisch toegekend aan het individueel te optimaliseren buitengebied.

Waarom?

Om de kwaliteit van de waterlopen te behouden, moet huishoudelijk afvalwater worden gezuiverd vooraleer het in een beek of rivier wordt geloosd.

www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen/waterafvoer/afvalwater

Voor wie?

Indien u woont of (ver)bouwt in het individueel te optimaliseren buitengebied zal u uw afvalwater zelf moeten zuiveren. U kunt het zoneringsplan raadplegen in het gemeentehuis of via het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij op: www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan

De Vlaamse overheid keert subsidies uit voor IBA’s die door gemeentebesturen en intercommunale rioolbeheerders worden geplaatst en beheerd.