Onderhoud

Waarom?

  • Voor een goede werking: u moet de omgeving waarin de bacteriën in uw individuele waterzuiveringsinstallatie tot ontwikkeling komen, absoluut laten controleren. Een erkende technicus zal de prestaties van uw installatie op basis van een aantal metingen (pH, hoeveelheid opgeloste zuurstof …) nagaan.
  • Voor een optimale planning van de ruiming van het slib.
  • Om storingen te voorkomen, moeten alle onderdelen van de installatie worden gecontroleerd en onderhouden.
  • Om conform te zijn: bepaalde landen leggen particulieren op om hun waterzuiveringsinstallatie zelf te onderhouden

Welk onderhoud?

Eén jaarlijkse controle volstaat om een goede werking van uw individuele waterzuiveringsinstallatie te garanderen. Onze erkende technici moeten verschillende acties uitvoeren naargelang uw product: prestatiebeoordeling (pH, hoeveelheid opgeloste zuurstof...), controle van de werking van de interne onderdelen, meting van de hoeveelheden slib en planning van de ruiming...

Taak

Oxyfix

Verplaatsing van de technicus
Registratie van het aantal bewoners en de datum van de laatste ruiming
Opening en reiniging van de buffers
Controle van de aanvoerbuis/airlift-werking, de aanwezigheid van slib, geuren en schuim
Meting van de hoogte van het slibdeken en de bovenkant in de bezinktank
Controle van de borreling van de reactor en werking van de beluchter
Controle van de dichtheid van de aansluitingen en naden, troebelheid van het water in de uitvlokker
Vervanging/reiniging van de filter van de beluchter
Meting van de hoeveelheid opgeloste zuurstof in de reactor en de temperatuur
Meting van de pH-waarde
Nemen van foto's
Invoer van het bezoekverslag

Een onderhoudscontract afsluiten

Wilt u uw waterzuiveringsinstallatie van Eloy Water laten onderhouden? Vul dan dit formulier in en klik op 'Verzenden'. U ontvangt vervolgens een bevestigingsmail, en wij bezorgen u zo snel mogelijk ons voorstel voor een onderhoudscontract.

Onze voordelen

Eloy Water werkt samen met een netwerk van erkende vakmensen die met geavanceerd materiaal werken. Met hun instrumenten kunnen zij alle parameters voor de werking en prestaties van uw waterzuiveringsinstallatie testen. Wij ontvangen en controleren systematisch alle gegevens die tijdens het onderhoudsbezoek worden ingezameld. Ook onze operatoren krijgen regelmatig bijscholingen en ze worden onderworpen aan vaardigheidstesten.