Eloy Water & Waterbuffering, specialisten in waterbehandeling

Eloy Water is actief sinds 1965 en heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van huishoudelijk en industrieel afvalwater en in de opvang van hemelwater. Eloy Water werkt dagelijks samen met Waterbuffering voor levering op de werf en voor het onderhoud van uw installaties.

Trouw aan een traditie waarin kwaliteit voorop staat, ontwerpt en vervaardigt Eloy Water zelf de producten die zijn bestemd voor waterbehandeling. Alle producten zijn het resultaat van exclusieve industriële en hoogtechnologische procedés en zijn bedoeld voor zowel particulieren als kleine collectiviteiten.

Uw installatie voor waterbehandeling installeren en onderhouden

Elke dag opnieuw werkt Eloy Water aan een klantnabije dienstverlening, die wordt gekenmerkt door een zeer grote beschikbaarheid. Eloy Water kan deze dienstverlening waarmaken omdat het bedrijf hiervoor terugvalt op een uitgebreid netwerk van installateurs in heel België en op haar exclusieve partner Waterbuffering.

Waterbuffering staat in voor de levering op de werf en onderhoudt installaties voor waterbehandeling op het hele Vlaamse grondgebied. Het bedrijf doet hiervoor een beroep op speciaal hiervoor opgeleide en uitgeruste medewerkers.

Dankzij de expertise van haar ingenieurs en technici, kan Eloy Water ook instaan voor een al even kwaliteitsvolle begeleiding tijdens de hele exploitatieduur van uw waterbehandelingsinstallaties. Eloy Water zorgt ook voor een volwaardige traceerbaarheid en een reactief professioneel onderhoud van al uw apparatuur.

Oplossingen op maat voor uw waterbehandeling

Elk project van waterbeheer en waterbehandeling heeft zijn eigen, specifieke kenmerken en beperkingen. Eloy Water speelt daarop in met oplossingen op maat, niet alleen voor de zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater, maar ook voor de opvang van hemelwater. 

Om gepersonaliseerde installaties te ontwerpen en tot stand te brengen, combineert Eloy Water de ontwerpexpertise van haar bedrijfsintern studiebureau met de knowhow van haar productie-eenheden. Die teams werken in nauw overleg met u samen om tegemoet te komen aan uw eisen op het vlak van waterbehandeling.